برچسب: تراریخته
11 مطلب

برنج تراریخته هنوز مجوز نگرفته است

فقط ۳ محصول تراریخته در ایران مجوز مصرف دارند

استرالیا پیشرو در کشت و مصرف محصولات تراریخته

حجتی واردات محصولات تراریخته را تایید کرد

نه بزرگ فرانسه به مونسانتو ترویج‌دهنده محصولات تراریخته