برچسب:

تراریخته

11 مطلب

برنج تراریخته هنوز مجوز نگرفته است

فقط 3 محصول تراریخته در ایران مجوز مصرف دارند

استرالیا پیشرو در کشت و مصرف محصولات تراریخته

حجتی واردات محصولات تراریخته را تایید کرد

نه بزرگ فرانسه به مونسانتو ترویج‌دهنده محصولات تراریخته