برچسب: ترخیص خودرو
35 مطلب

تصمیم جدید برای خودروهای خارجی دپوشده در گمرک

۱۳ بهمن رسید؛ خودرویی نرسید!

دستورالعمل جدید گره ترخیص خودروها را باز می‌کند؟

خودروهای دپو شده در گمرک شب عید ترخیص می‌شوند

دولت موافق همتی برای ترخیص خودرو

کارگروه ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک تشکیل شد

۲۰ هزار خودروی خارجی وارد بازار خواهند شد

ترخیص خودرو‌های ثبت سفارشی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد