برچسب:

تسه

33 مطلب

آنالیز اوراق خرید مسکن / «تسه» از ابتدای امسال چقد سود داده است؟

قیمت اوراق خرید مسکن گران شد

اوراق تسهیلات مسکن برای وام ۲۴۰ میلیونی چقدر است؟

ادامه روند افزایش قیمت «تسه» در بهمن ماه و ثبت بازدهی 3.5 درصدی

آنالیز اولین اوراق خرید مسکن امسال / «تسه» در دی ماه بیشترین بازدهی را داشت

آنالیز اولین اوراق خرید مسکن امسال / زیان 8 درصدی «تسه» در کمتر از چهار ماه

رشد اندک قیمت اوراق تسهیلات مسکن

نرخ «تسه» در کانال ۳۰ هزار تومان

آنالیز اوراق خرید مسکن در یک دوره یک ساله / «تسه» چقدر نوسان داشت؟

وضعیت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای پایانی سال