برچسب: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
6 مطلب

تفکیک وزارت صمت چه اثری بر بازار خودرو دارد؟

به جای تفکیک وزارت صنعت از تجارت، دخالت‌ها را کم کنند

وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک می‌شود؟

زمان مناسبی برای تفکیک وزارت صمت نیست / احتمالا مجلس از دولت تبعیت می‌کند

شرط مجلس برای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی