برچسب:

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

7 مطلب

آینده خودرو پس‌ از تفکیک صنعت از تجارت چه می‌شود؟

تفکیک وزارت صمت چه اثری بر بازار خودرو دارد؟

به جای تفکیک وزارت صنعت از تجارت، دخالت‌ها را کم کنند

وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک می‌شود؟

زمان مناسبی برای تفکیک وزارت صمت نیست / احتمالا مجلس از دولت تبعیت می‌کند

شرط مجلس برای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی