برچسب:

توسعه پایدار

4 مطلب

بررسی و تحلیل نقش مجتمع‌های چند منظوره در توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی

رتبه جهانی ایران در توسعه پایدار ارتقا یافت

توسعه پتروشیمی به قیمت جنگ آب