برچسب:

تولید نفت ایران

34 مطلب

تصویب افزایش تولید از 29 میدان نفتی

میزان ظرفیت تولید روزانه نفت ایران

کاهش ۲۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت‌خام ایران طی ۷ ماه