برچسب:

تیم اقتصادی دولت

8 مطلب

وزیر اقتصاد باید توان فرماندهی در شرایط جنگ اقتصادی را داشته باشد

مشکلات تیم اقتصادی دولت فردی نیست

کرباسیان وزیر نماند؛ اقتصاد هم بی‌وزیر شد

اجرای سیاست‌های جدید ارزی در 48 ساعت آتی

کشتی‌های چینی با مجهزترین امکانات به جان صیادان سنتی افتاده‌اند