برچسب:

جاده چالوس

43 مطلب

خبر جدید از وضعیت جاده‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس

جاده کرج ـ چالوس بسته شد

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس

سنگینی ترافیک در محورهای شمالی