برچسب: جایگاه سوخت
52 مطلب

مزایده ۴۱ جایگاه سوخت دولتی در روز آخر آبان

مجوز فعالیت به 75 شرکت زنجیره‌ای توزیع سوخت

تکلیف مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی فردا مشخص می‌شود