برچسب:

جنگ

42 مطلب

پایان جنگ روسیه و اوکراین مشخص شد؟

مذاکرات وارد مرحله جدیدی شد

جنگ را به درون ایران می‌کشانیم

جنگ ایران و ترکیه نزدیک است؟

۱۲ میلیون اوکراینی آواره شدند/ جنگ موجب افت رشد اقتصاد جهان می‌شود