برچسب: جهان
8 مطلب

معرفی راهکارهای جلوگیری از نابودی جهان

۱۱ زن «قدرتمند» سال ۲۰۱۷

کارآمدترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان +اسامی

آلوده ترین شهرهای جهان +اسامی

تهران در جمع ۱۱ شهر قد بلند جهان

آمار جوانان بیکار در جهان