برچسب:

حداقل دستمزد کارگران

6 مطلب

حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق

افزایش حق مسکن کارگران از اول تیر

نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند

افزایش حداقل دستمزد کارگران اعلام شد / پایه حقوق سال ۹۹ چقدر شد؟