موضوعات داغ:
برچسب: حداقل دستمزد 99
7 مطلب

دستمزد ۹۹ کارگران توسط سازمان بازرسی بررسی می‌شود

توضیحات جدید وزیر کار درباره افزایش مزد

حداقل دستمزد ۹۹ تغییر می‌کند؟

تعیین دستمزد حقوق‌بگیران تامین اجتماعی/ چند درصد افزایش حقوق محتمل است؟