موضوعات داغ:
برچسب: حداقل عیدی
8 مطلب

در فیش حقوقی اسفند منتظر چه ارقامی باشیم؟

حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟

عیدی آماده است

خبرهای جدید از عیدی و حقوق کارگران در سال ۹۹

عیدی امسال کارمندان چقدر است؟

حداقل عیدی کارگران چقدر است؟

عیدی امسال کارگران چقدر است؟