برچسب:

حذف یارانه

37 مطلب

آخرین برنامه دولت برای حذف یارانه

یارانه چه کسانی حذف می‌شود؟

دور جدید حذف یارانه ثروتمندان در ماه جاری

یارانه ۷۰۰ هزار متمکن حذف می‌شود / زمان رسیدگی به اعتراضات حذف یارانه

دستور حذف 260 هزار خانوار، خودسرانه صادر شد

یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟

یارانه ۳ دهک تا مهر حذف می‌شود

یارانه نقدی چه کسانی حذف می‌شود؟

یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟

فرصت اصلاحات و نفت خواری با برند بابک زنجانی

سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار

بار دولت سبک می‌شود

هدفمندی یارانه‌ها به اغما رفت