برچسب: حقوق کارگران
35 مطلب

افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق در فیش فروردین کارگران

اعتراف نمایندگان کارفرمایی و دولت به سطح پایین دستمزد کارگران

افزایش ۱۳ تا ۱۶ درصدی دستمزد کارگران

هزینه ماهیانه خانوار ۴نفره چقدر است؟