برچسب:

خاموشی

83 مطلب

مقصر اصلی خاموشی‌ها کیست؟

نیروگاه‌های برق آبی متهم خاموشی تهران هستند؟

سهم رمزارز در برق کشور کمتر از یک درصد است

قطعی برق دامن تولیدکنندگان را گرفت/ برخورد با استخراج رمزارز در شهرک‌های صنعتی

پمپ‌بنزین‌ها با قطعی برق تعطیل می‌شوند؟

اختلال در ارتباطات مخابراتی کشور به دلیل قطع برق

تا یک ماه آینده همین بساط در قطعی برق خواهد بود