برچسب:

خانه کلنگی

9 مطلب

خانه کلنگی هر متر 74 میلیون تومان / قیمت زمین 35 درصد بیشتر از خانه گران شد

افزایش قیمت خانه کلنگی در تهران

کاهش عرضه خانه کلنگی

خانه‌های قدیمی تهران که دیگر قابل سکونت نیستند (گزارش تصویری)

خانه کلنگی در تهران چند؟ (جدول)

خانه کلنگی در تهران هر متر 26 میلیون تومان