برچسب:

خانوار روستایی

9 مطلب

بیمه اجتماعی کشاورزان مانع مهاجرت آنها از روستا می‌شود

دخل و خرج شهری‌ها 2 برابر روستایی‌ها/نیمی از درآمد خانوار شهری‌ «متفرقه» است!

جزئیات دخل و خرج خانوار شهری در سال گذشته

نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد

توان‌افزایی اقتصادی خانوارهای روستایی در اولویت است