برچسب:

خزانه

11 مطلب

خزانه خالی دولت واقعیت دارد؟

پاسخ نوبخت به ادعای خزانه خالی/ دولت قبل خزانه را خالی تحویل داد؟

۵۶ هزار میلیارد تومان زیان به خزانه

ستاد بودجه 98 تشکیل شد

دلار ۴۲۰۰ تومانی باید ثابت بماند