برچسب:

خشکسالی 1400

4 مطلب

تشدید طوفان‌های گرد وغبار در کشور

زنگ خطر خشکسالی در سال ۱۴۰۰

تنش آبی، کرونای دوم است؟