برچسب:

داعش

47 مطلب

نقش حیاتی ایران در جنگ علیه داعش

۱۰۰۰ داعشی در بازداشت عراق

تحریم جدید آمریکا علیه داعش

انتقال داعش به افغانستان توجیه حضور آمریکا در منطقه

دانشگاه نظامی کابل مورد حمله قرار گرفت

بازداشت «وزیر بهداشت» داعش در ترکیه