برچسب: دریاچه ارومیه
53 مطلب

پیش‌روی کُند طرح‌های احیای دریاچه ارومیه

آب دریاچه ارومیه پشت سدهاست

دریاچه ارومیه عمیق شد

مساحت دریاچه ارومیه ۴٫۳ برابر شد

۶۹ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

سکوت درباره بحرانی که تهران را تهدید می‌کند!

تسریع در اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه