برچسب:

دولت دوازدهم

90 مطلب

کاهش ۱۰ هزار میلیاردی بودجه‌های عمرانی

۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی حذف شد

دولت درآمدهای نفتی را کم کرد

نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در حوزه انرژی

نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در حوزه حمل‌ونقل