برچسب:

دولت دوازدهم

90 مطلب

سهم سینما و تئاتر از بودجه ۹۷

اخذ ۲۰۰ تومان از مشترکین گاز برای بیمه

بودجه وزارت صنعت ۲۱ درصد کم شد

سقف فاینانس‌ طرح‌ها مشخص شد