برچسب:

دولت روحانی

10 مطلب

امیداوریم در عید پیک جدید نداشته باشیم

مسکن مهر تا قبل از پایان دولت تکمیل می‌شود

بررسی ابعاد بودجه‌نویسی در 8 سال دولت روحانی

افزایش 297 درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی

نقدینگی در دولت روحانی 4 برابر شد / تکرار رشد 25 درصدی نقدینگی پس از 3 سال

اروپا در بحث برجام از آمریکا نگران باشد نه ایران

سقوط ۳ برابری ارزش پول ملی نتیجه سودهای ۲۷ درصدی بانک‌هاست

نرخ تورم در دولت روحانی از کجا به کجا رسید؟

نقدینگی در کدام دولت رشد بیشتری داشت؟

سیاه و سفید مالیات در دولت بنفش