برچسب: دولت روحانی
5 مطلب

اروپا در بحث برجام از آمریکا نگران باشد نه ایران

سقوط ۳ برابری ارزش پول ملی نتیجه سودهای ۲۷ درصدی بانک‌هاست

نرخ تورم در دولت روحانی از کجا به کجا رسید؟

نقدینگی در کدام دولت رشد بیشتری داشت؟

سیاه و سفید مالیات در دولت بنفش