برچسب:

دولت سیزدهم

236 مطلب

پنج شنبه ها تعطیل می‌شود؟

مقصر گرانی دلار کیست؟

نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی در اتاق بازرگانی افزایش یافت/ دولتی‌سازی بخش خصوصی

رزومه‌سازی برای ورود به اتاق‌ بازرگانی/ باند دولتی پارلمان بخش خصوصی را هم محاصره می‌کند؟

آغاز جلسه غیرعلنی مجلس با دولت/ موضوع جلسه گشت ارشاد است؟

  1. 1
  2. 2
  3. 16