برچسب: ذخایر نفت آمریکا
18 مطلب

قیمت نفت به کمتر از ۷۰ دلار رسید

قیمت نفت ۲ درصد جهش کرد

ادامه رشد قیمت نفت در بازار جهانی

افزایش قیمت نفت در معاملات امروز

ترامپ توهم زد!

افزایش قیمت نفت در پی کاهش ذخایر آمریکا

قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافت

قیمت نفت سر به افزایش گذاشت

روند صعودی نفت متوقف شد

کاهش غیرمنتظره ذخایر آمریکا قیمت نفت را افزایش داد

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

  1. 1
  2. 2