برچسب:

ذرت آلوده

10 مطلب

ذرت‌های آلوده الکل می‌شوند

زیان 100 درصدی لبنیاتی‌ها از ماجرای آفلاتوکسین

تاثیر ذرت آلوده بر سم آفلاتوکسین شیر

ذرت‌های آلوده مرجوع و یا امحا می‌شود

از شایعه تا واقعیت ذرت‌های آلوده

تمام ذرت‌های آلوده به خارج از کشور اعاده می‌شود

ذرت‌های آلوده چه شدند؟

واردات ۴۹۰ هزار تن ذرت آلوده با ارز دولتی