برچسب: رئیس اتاق بازرگانی
5 مطلب

زمان انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی ایران مشخص شد

خلق ثروت در کشور با اقدامات غیرمولد صورت می‌گیرد

ایران همچون بهار تشنه توسعه و شکوفایی است