برچسب:

رئیس مجلس

46 مطلب

مطمئنا دلار ارزان و بورس تثبیت می‌شود

جزئیات طرح گشایش اقتصادی 2

پاسخ قالیباف درباره گشایش اقتصادی در زندگی مردم

قالیباف رئیس مجلس شد

مجلس دهم به پایان رسید

جلسات مجلس تشکیل می‌شود / استفاده از فناوری دیجیتالی در شرایط حاد

علت رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان فعلی اقتصادی نیست

تحریم‌ها صنعت کشور را فعال‌تر کرد

قیمت برخی اجناس شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است