برچسب: رشد پایه پولی
4 مطلب

حتی یک ریال از بانک‌ها استقراض نکردیم و نخواهیم کرد

رشد ۴ برابری نقدینگی طی ۷ سال اخیر

رشد پایه پولی بی‌خطر است