برچسب: رضا اردکانیان
47 مطلب

راهکارهای دولت برای مقابله با خاموشی در تابستان

مقایسه مصرف سرانه مردم ایران و جهان / آیا واقعا بیشتر از بقیه می‌خوریم؟ (اینفوگرافیک)

ساعت کار صنایع بزرگ تغییر می‌کند

تشکیل کمیته ملی تحقیق و ریشه یابی سیل

۳سال تا پایان نقطه تنش آبی در ایران

ضرورت کاهش فشارهای مالی بر بخش خصوصی

۲۵ واحد نیروگاهی جدید وارد مدار می‌شود

اولویت وزارت نیرو تامین نیازهای داخل کشور است