برچسب:

زدشت

2 مطلب

چرا نماد بورسی «زدشت» متوقف شد؟

جزئیاتی از عرضه اولیه جدید در بورس / تاکنون کدام عرضه اولیه بازدهی بیشتری داشته است؟