برچسب: زعفران
148 مطلب

قیمت هر مثقال زعفران حداکثر ۶۰ هزار تومان

کاهش ۲.۵ میلیون تومانی قیمت زعفران

افت ۲ میلیون تومانی قیمت زعفران در بازار

کاهش یک میلیونی قیمت زعفران در بازار

پیش‌بینی تولید ۵۰۰ تن زعفران در سال ۹۸

جدیدترین قیمت زعفران در بازار

زعفران گران شد

افزایش ۲ برابری قیمت زعفران در بازار

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 10