برچسب:

ستار محمودی

10 مطلب

آغاز اقدام‌ها برای تامین آب شرب تابستان آینده

من فرزند صنعت آب هستم

استارت همکاری ایران و ارمنستان در زمینه آب و برق زده شد

افزایش تعرفه، راهکار سرمایه‌گذاری در بخش آب

تهیه پکیج اقتصادی آب و برق در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم