خبر فوری : فوری/ آمریکا به ایران آخرین فرصت احیای برجام را داد
برچسب:

سرباز

23 مطلب

شرایط کسرخدمت برای سربازان فراری

فراخوان مشمولان اعزامی مردادماه ۱۴۰۱

حقوق سربازان افزایش یافت؟

  1. 1
  2. 2