برچسب: سرمایه گذاری خارجی
11 مطلب

پیشنهاد همکاری ۲۵ساله ایران برای چینی‌ها

پشت پرده تولید گسترده سیگارهای آمریکایی در ایران

۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب ‌می‌شود

اشتغال نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان دولت به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد

زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ریلی فراهم شده است

تنها سه کشور سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ایران را آغاز کرده‌اند