برچسب: سفارت آمریکا
8 مطلب

اصابت چند موشک به منطقه سبز بغداد

برگزاری اولین انتخابات عراق بعد از نابودی داعش

سفارت آمریکا در ترکیه تعطیل شد