برچسب: سفارت آمریکا
7 مطلب

برگزاری اولین انتخابات عراق بعد از نابودی داعش

سفارت آمریکا در ترکیه تعطیل شد