برچسب: سقوط لیر ترکیه
9 مطلب

جنگ ترکیه با ارز آن چه کرد؟ / قیمت لیر به کمترین میزان دو ماه اخیر رسید

از تورم ترکیه چه خبر؟

لیر ترکیه بر سرازیری کاهش

ترامپ لیر ترکیه را بی‌ارزش کرد

سقوط لیر چه تاثیری بر زندگی ایرانی‌ها دارد؟

چه بر سر اقتصاد ترکیه آمده است؟

لیر ترکیه باز هم سقوط کرد