برچسب:

سوئیفت

65 مطلب

نقل‌و‌انتقالات ارزی با سوئیفت

سوئیفت یک بانک روسی را تحریم کرد

ثبت ٧٦ هزار پیام سوئیفتی در پسابرجام