برچسب:

سوئیفت

65 مطلب

روسیه به فکر جایگزینی برای سوئیفت

استفاده روسیه از فناوری بلاک‌چین در پیام‌رسان جایگزین سوئیفت

فناوری بلاک‌چین جایگزین سوئیفت خواهد شد

بازی دو سر باخت قطع و وصل شدن سوئیفت