برچسب:

شاخص دلار آمریکا

9 مطلب

دلار در بازارهای جهانی با ارزش شد

دلار با ارزش شد

حرکت دلار بر مدار کاهشی

دلار از قله پایین آمد

دلار از ترامپ حمایت نکرد

دلار به مدار صعودی بازگشت

ترمز دلار کشیده شد

چرخش پولی ناگهانی در آمریکا

با تداوم رشد قیمت نفت، سهام منابع در آسیا جهش کرد