برچسب:

شبکه برق

35 مطلب

یک هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در مدار قرار می‌گیرد

احداث شبکه‌های جدید برق به‌صورت زیرزمینی

یک هفته گرم پیش رو داریم

رکورد مصرف برق در سال ۹۷ شکست

دولتی‌ها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، خاموشی نخواهیم داشت

خاموشی در کمین مردم