برچسب:

شبکه برق

35 مطلب

یک هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در مدار قرار می‌گیرد

احداث شبکه‌های جدید برق به‌صورت زیرزمینی

یک هفته گرم پیش رو داریم

رکورد مصرف برق در سال ۹۷ شکست

خاموشی در کمین مردم