برچسب: شرکت نفت
10 مطلب

خودرو‌های بابک زنجانی باد کرد!

۲۲ کامیون عراقی پشت مرزهای ایران

یکپارچه‎سازی فعالیت‎های اکتشافی در دستور کار شرکت نفت

شرکت نفت با «هوویی» به نام یارانه درگیراست