برچسب: شرکت نفت
9 مطلب

۲۲ کامیون عراقی پشت مرزهای ایران

یکپارچه‎سازی فعالیت‎های اکتشافی در دستور کار شرکت نفت

شرکت نفت با «هوویی» به نام یارانه درگیراست