برچسب: شماره گذاری خودرو
11 مطلب

توضیح پلیس درباره توقف شماره‌گذاری ۹ مدل خودرو

شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف متوقف شد

پلیس شماره‌گذاری چند خودرو را متوقف کرد

نباید با واردکنندگان خودرو رفتاردوگانه و سلیقه ای داشت

شماره گذاری ۱۵ خودرو متوقف شد

شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کاهش یافت