برچسب: شهرک صنعتی
34 مطلب

بازگشت ۱۳۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید

گزارش میدانی از یک شهرک صنعتی؛ بنگاه‌هایی که به انبار تبدیل شده‌اند

از راه‌اندازی ۵۰ واحد صنعتی تا تکمیل زنجیره فولاد در همدان

شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمی بیشتر شدند

راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض‌ میان صنایع و محیط زیست