برچسب: شورای عالی کار
37 مطلب

نشست «جبران قدرت خرید کارگران» مسکوت ماند

افزایش رقم سبد معیشت خانوار به بیش از ۴ میلیون تومان

جزئیات اولین جلسه شورای عالی کار سال ۹۷

ارزش دستمزد کارگران کاهش یافت

افزایش مزد در معیشت کارگران اثرگذار است

در بازنگری دستمزد کارگران جدی هستیم

پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار

بخشنامه دستمزد ۹۷ فردا ابلاغ می‌شود