برچسب: شورای عالی کار
64 مطلب

خبر خوش دولت به حقوق‌بگیران تامین اجتماعی

بحران تعدیل نیرو به افزایش حقوق‌ها ارتباطی ندارد

معادله چند مجهولی مزد کارگران

آخرین جزئیات از روند مذاکرات دستمزد ۹۸

احتمال تعیین دستمزد کارگران بعد از عید

احتمال تعیین دستمزد کارگران بعد از عـید

حداقل دستمزد کفاف چند روز را می‌دهد؟

حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان شد