برچسب:

شورای عالی کار

91 مطلب

افزایش مجدد حقوق کارگران به صلاح اقتصاد نیست

دریافتی حقوق کارگران چقدر می‌شود؟

سرانجام تعیین حق مسکن کارگران به کجا رسید؟

حق مسکن کارگران ۲ برابر می‌شود؟

خبر جدید درباره افزایش دستمزدها / آیا حداقل حقوق تغییر می‌کند؟

دستمزد ۹۹ کارگران توسط سازمان بازرسی بررسی می‌شود

دریافت نهایی کارگران ۴۷ درصد افزایش یافته است

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7