برچسب: شیرخشک
12 مطلب

صادرات شیر خشک آزاد شد

۱۰ هزار تن شیرخشک در کشور دپو شده است

واردات شیرخشک همچنان ممنوع است

افزایش واردات شیرخشک‌ رژیمی

انفعال دولت، انفجار قیمت لبنیات

رفع محدودیت صادرات شیرخشک

فقط تا یک ماه دیگر مواد اولیه داریم

هشدار نسبت به توقف عرضه شیرخشک

تنظیم بازار داخلی دلیل اصلی ممنوعیت صادرات شیرخشک