برچسب: صادرات مرغ
11 مطلب

قیمت واقعی مرغ ۱۴ هزار تومان است / دولت را برای افزایش قیمت مرغ متقاعد کردیم

صادرات مرغ دوباره آزاد شد

صادرات گوشت مرغ ممنوع می‌شود

صادرات مرغ ممنوع شد

صادرات گوشت مرغ و احشای آن آزاد شد

قیمت مرغ از ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد

قیمت مرغ پرواز می‌کند؟

توقف صادرات مرغ در دو سال اخیر

آغاز صادرات مرغ به افغانستان